Reklamácia a vrátenie tovaru

Vážení zákazník ,doba, ktorú môžete uplatniť nároky vyplývajúce z prípadných závad je na náš tovar 24 mesiacov od dátumu označeného za dátum predaja. V prípade nejasností sa reklamačné riadenie bude riadiť platnými zákonmi.

Dodaný tovar si je kupujúci povinný prehliadnuť ihneď po prevzatí tovaru. V prípade zistenia závady informujte predajcu. Správu o zistenej závade oznámte: písomne e-mailom alebo telefonicky.

Na všetok tovar zakúpený na www.mihor.sk poskytujeme záruku vrátenia peňazí bez udania dôvodu, pokial zákazník zašle tovar späť na kontaktnú adresu v dobe 14 kalendárnych dní. Reklamácia sa nevzťahuje na nosený a na mechanicky poškodený tovar (napr. vyblednutie materiálu, páranie výšiviek oderom). A tovar Vami určenou výšivkou.

Tovar musí byť zaslaný iba ako obyčajný balík, na dobierku nebude braný zreteľ. Vrátené budú peniaze za objednaný tovar bez poštovného a to na Váš účet, jeho číslo uvediete v sprievodnom dopise zaslaným tovarom.

Alternatívne riešenie sporov

V prípade, že nie ste spokojný s vybavením Vašej objednávky, dodaným tovarom alebo našimi službami, napíšte nám na info@mihor.sk . Pokiaľ sme Vašu reklamáciu nevybavili k Vašej spokojnosti alebo ak sa domnievate, že sme mohli porušiť Vaše práva, môžete podľa zákona 391/2015 Z.z. podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu.

Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ (fyzická osoba), ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, ktorého hodnota presahuje 20 eur, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy uzatvorenej na diaľku.

Subjekt alternatívneho riešenia sporov podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. môže od vás za začatie riešenia sporu požadovať úhradu poplatku do výšky 5 eur s DPH. Návrh môžete podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. alebo kliknutím na túto internetovú stránku spoločnosti Youstice.

Prajeme Vám príjemné nakupovanie v našom internetovom obchode.