Obchodné podmienky

VELKOSKLAD A PREDAJNE

Chcete predávať výrobky MiHOR?

Vlastníte e-shop alebo kamennú predajnu s chovatelskými potrebami popripade planujete? Ponúkame Vám možnosť veľkoobchodnéj spolupráce. Po registrácii na stránke, nás kontaktujte telefonicky alebo mailom a prepneme Vás na VO a budete mať k dispozícii veľkoobchodné ceny. V prípade záujmu nás kontaktujte na tel:+421911206577 , alebo prostredníctvom e-mailu: info@mihor.sk Samozrejmosťou je možnosť navštíviť nás po telefonickej dohode.

Objednávanie

Objednať si môžete:

Na konci elektronickej objednávky nájdete miesto pre poznámku. Sem môžete upresniť Vaše prianie. Po preskúmaní objednávky budete kontaktovaní pre spresnenie a odsúhlasenie e-mailom alebo telefonicky v prípade, ak nám vaša požiadavka nebude jasná alebo je nezrealizovatelná .

Odovzdanie tovaru

Sme internetový predajca, a tak nie je možne si vyzdvihnúť tovar osobne nemáme kamennú predajňu. Prevzatie tovaru riešime len zásielkovou službou (Slovenska pošta).

Dodacie podmienky

Tovar obvykle expedujeme do 14–18 pracovných dní po obdržaní objednávky podľa náročnosti jej kompletizácie. Dodacia doba potom závisí na spôsobe dodania a rýchlosti doručovateľa. Pri dobierkach väčšinou do 2–3 dni. Objednaný tovar odosielame obvykle poštou na dobierku. Po dohode je možné zaplatiť prevodom na účet.

Cenu dopravy účtujeme podľa cenníku pošty zvyčajne 3,30€ dobierka na Slovensko. Cenu dopravy do Českej republiky účtujeme od 4€ do 8,5€ cena poštovného záleží od váhy zabaleného balíku.

Zásady

Na tento zásielkový predaj realizovaný medzi Predávajúcim a Spotrebiteľom sa vzťahujú všeobecne záväzné platné predpisy Slovenskej republiky, najmä príslušné ustanovenia zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov, zákon č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov, zákon č.223/2001 o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákon č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Platba za tovar

Platbu za tovar môže Kupujúci realizovať bezhotovostným platobným stykom( platba prevodom na účet). Číslo bankového účtu Predávajúceho:

  • Slovenská sporiteľňa: 5028238005 / 0900
  • Variabilný symbol: číslo objednávky.

Alebo dobierkou platba cez slovenskú poštu.

Stornovanie objednávky

Ak si prajete zrušiť Vašu objednávku, ktorá ešte nebola vybavená, čo najskôr nás prosím kontaktujte (kontakty) a uveďte číslo Vašej objednávky. Ak už bola Vaša objednávka zaplatená, peniaze Vám vrátime najneskôr do 14 dní na účet, z ktorého ste zaplatili. V prípade platby kartou (VISA, MasterCard) sa môže táto doba predĺžiť, vzhľadom na postup v banke pri vracaní peňazí z platieb kartou.

Zároveň si vyhradzujeme právo stornovať Vašu objednávku na tovar, ak Vám ho nebudeme schopní dodať z dôvodu nedostupnosti (vypredania zásob alebo stiahnutia z ponuky) alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia nie sme schopní dodať tovar v dohodnutej lehote alebo cene, a/alebo zabezpečenie tovaru by nám spôsobilo neprimerané ťažkosti a neprimerané výdavky v pomere k hodnote objednaného tovaru, pokiaľ sa s Vami nedohodneme na náhradnom plnení. O stornovaní objednávky Vás budeme bezodkladne informovať telefonicky alebo e-mailom. V prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti vám budú finančné prostriedky vrátené do 14 dní na účet, z ktorého ste zaplatili, pokiaľ sa nedohodneme inak.

Ochrana osobných údajov

Predávajúci zhromažďuje a spracováva Kupujúcim poskytnuté osobné údaje v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov 428/2002 Z. z.v znení neskorších predpisov. Osobné údaje sa zhromažďujú a spracovávajú za účelom naplnenia zmluvy medzi Predávajúcim a Kupujúcim.

Zhromažďované a spracovávané údaje u fyzickej osoby: meno a priezvisko, telefónne číslo, e-mail, doručovacia adresa. Zhromažďované a spracovávané údaje u právnickej osoby: meno a priezvisko objednávateľa, telefónne číslo, e-mail, doručovacia adresa, obchodné meno, adresa sídla vrátane PSČ, IČO, DIČ/IČDPH.

Údaje môže Kupujúci aktualizovať a meniť po prihlásení.

Kupujúci odoslaním objednávky súhlasí so zhromažďovaním a používaním informácií o sebe a uskutočňovaných nákupoch. Ak kupujúci vyjadrí svoj nesúhlas a to písomnou formou v objednávke, časť poznámka, nebude informovaný o akciách, novinkách v internetovom obchode e-mailom alebo telefonicky.

Predávajúci sa zaväzuje, že neposkytne žiadne osobné údaje kupujúceho a ani žiadne ďalšie informácie o kupujúcom tretej strane. Výnimkou sú osobné údaje kupujúceho nutné na doručenie tovaru, poskytnuté prepravcovi.

Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR. Kupujúci udeľuje predávajúcemu súhlas na spracovanie osobných údajov na dobu neurčitú. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúceho predávajúcemu.

Záverečné ustanovenia

Tieto všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy uzavretej medzi spoločnosťou mihor.sk a jej zákazníkom, a sú pre obe strany záväzné. Právne vzťahy založené kúpnou zmluvou sa budú riadiť ustanoveniami kúpnej zmluvy (t.j. záväznou objednávkou a potvrdením objednávky, prípadne individuálne dohodnutými podmienkami), ustanoveniami týchto všeobecných obchodných podmienok a príslušnými právnymi predpismi. Ustanovenia kúpnej zmluvy majú prednosť pred ustanoveniami týchto všeobecných obchodných podmienok a dispozitívnymi ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov.

Spoločnosť mihor.sk si vyhradzuje právo jednostranne meniť alebo dopĺňať tieto všeobecné obchodné podmienky. Akékoľvek zmeny týchto všeobecných obchodných podmienok nadobúdajú účinnosť dňom ich zverejnenia na internetovej stránke www.mihor.sk. Právne vzťahy vyplývajúce z kúpnej zmluvy sa spravujú vždy všeobecnými obchodnými podmienkami účinnými v čase záväznej objednávky tovaru.

Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 02.07.2014.

Prajeme Vám príjemné nakupovanie v našom obchode!