Obchodné podmienky

VELKOSKLAD A PREDAJNE

Chcete predávať výrobky MiHOR?

Vlastníte e-shop alebo kamennú predajnu s chovatelskými potrebami popripade planujete? Ponúkame Vám možnosť veľkoobchodnéj spolupráce. Po registrácii na stránke, nás kontaktujte telefonicky alebo mailom a prepneme Vás na VO a budete mať k dispozícii veľkoobchodné ceny. V prípade záujmu nás kontaktujte na tel:+421911206577 , alebo prostredníctvom e-mailu: info@mihor.sk Samozrejmosťou je možnosť navštíviť nás po telefonickej dohode.

Objednávanie

Objednať si môžete:

Na konci elektronickej objednávky nájdete miesto pre poznámku. Sem môžete upresniť Vaše prianie. Po preskúmaní objednávky budete kontaktovaní pre spresnenie a odsúhlasenie e-mailom alebo telefonicky v prípade, ak nám vaša požiadavka nebude jasná alebo je nezrealizovatelná .

Odovzdanie tovaru

Sme internetový predajca, a tak nie je možne si vyzdvihnúť tovar osobne nemáme kamennú predajňu. Prevzatie tovaru riešime len zásielkovou službou (Slovenska pošta).

Dodacie podmienky

Tovar obvykle expedujeme do 14–18 pracovných dní po obdržaní objednávky podľa náročnosti jej kompletizácie. Dodacia doba potom závisí na spôsobe dodania a rýchlosti doručovateľa. Pri dobierkach väčšinou do 2–3 dni. Objednaný tovar odosielame obvykle poštou na dobierku. Po dohode je možné zaplatiť prevodom na účet.

Cenu dopravy účtujeme podľa cenníku pošty zvyčajne 3,30€ dobierka na Slovensko. Cenu dopravy do Českej republiky účtujeme od 4€ do 8,5€ cena poštovného záleží od váhy zabaleného balíku.

Zásady

Na tento zásielkový predaj realizovaný medzi Predávajúcim a Spotrebiteľom sa vzťahujú všeobecne záväzné platné predpisy Slovenskej republiky, najmä príslušné ustanovenia zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov, zákon č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov, zákon č.223/2001 o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákon č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Platba za tovar

Platbu za tovar môže Kupujúci realizovať bezhotovostným platobným stykom( platba prevodom na účet). Číslo bankového účtu Predávajúceho:

  • Slovenská sporiteľňa: 5028238005 / 0900
  • Variabilný symbol: číslo objednávky.

Alebo dobierkou platba cez slovenskú poštu.

Stornovanie objednávky

Ak si prajete zrušiť Vašu objednávku, ktorá ešte nebola vybavená, čo najskôr nás prosím kontaktujte (kontakty) a uveďte číslo Vašej objednávky. Ak už bola Vaša objednávka zaplatená, peniaze Vám vrátime najneskôr do 14 dní na účet, z ktorého ste zaplatili. V prípade platby kartou (VISA, MasterCard) sa môže táto doba predĺžiť, vzhľadom na postup v banke pri vracaní peňazí z platieb kartou.

Zároveň si vyhradzujeme právo stornovať Vašu objednávku na tovar, ak Vám ho nebudeme schopní dodať z dôvodu nedostupnosti (vypredania zásob alebo stiahnutia z ponuky) alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia nie sme schopní dodať tovar v dohodnutej lehote alebo cene, a/alebo zabezpečenie tovaru by nám spôsobilo neprimerané ťažkosti a neprimerané výdavky v pomere k hodnote objednaného tovaru, pokiaľ sa s Vami nedohodneme na náhradnom plnení. O stornovaní objednávky Vás budeme bezodkladne informovať telefonicky alebo e-mailom. V prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti vám budú finančné prostriedky vrátené do 14 dní na účet, z ktorého ste zaplatili, pokiaľ sa nedohodneme inak.

Ochrana osobných údajov

VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE SÚ U NÁS V BEZPEČÍ Ak ste naším zákazníkom, odberateľom noviniek alebo návštevníkom webu, zverujete nám svoje osobné údaje. My zodpovedáme za ich ochranu a zabezpečenie. Zoznámte sa, prosím, s ochranou osobných údajov, zásadami a právami, ktoré máte v súvislosti s GDPR (Nariadenie o ochrane osobných údajov).

Osobným údajom sa rozumie akákoľvek informácia týkajúca sa určeného alebo identifikovateľného subjektu údajov. Subjekt údajov sa považuje za určený alebo určiteľný, ak možno subjekt údajov priamo alebo nepriamo identifikovať najmä na základe čísla, kódu alebo jedného či viacerých prvkov, špecifických pre jeho fyzickú, fyziologickú, psychickú, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu. Medzi osobné údaje teda spadajú najmä kontaktné údaje fyzickej osoby, jeho IP adresa, môžu nimi byť informácie o využívaní služieb alebo o činnostiach a preferenciách fyzickej osoby.

Čo je spracovanie osobných údajov?

Spracovaním osobných údajov sa rozumie akákoľvek operácia alebo súbor operácií, ktoré správca alebo spracovateľ systematicky vykonávajú s osobnými údajmi, a to automatizovane alebo inými prostriedkami, najmä zhromažďovanie, ukladanie na nosiče informácií, sprístupňovanie, úprava alebo zmena, vyhľadávanie, používanie, odovzdávanie, šírenie, zverejňovanie, uchovávanie, výmena, triedenie alebo kombinovanie, blokovanie a likvidácia.

Komu udeľujete svoj súhlas a účely spracovania osobných údajov

Spoločnosť Peter Horváth – MiHOR , so sídlom Mládeže 4, 95301 , Zlaté Moravce, ktorá prevádzkuje eshop mihor.sk, spracováva ako správca, tj. určuje, ako budú osobné údaje spracovávané a za akým účelom, prípadne vyberá ďalších spracovateľov (napr.prepravnú službu), tieto údaje: Osobné údaje poskytnuté užívateľom eshopu mihor.sk pri registrácii/nákupe. Ide najmä o kontaktné údaje (meno, priezvisko, adresa, email, telefónne číslo), účtovné a platobné údaje (IČO, DIČ, číslo platobnej karty, číslo účtu). Tieto údaje sú potrebné na účely poskytovania objednaných služieb a vedenie účtovníctva (ak ste zákazníkmi, vaše osobné údaje (fakturačné údaje) nevyhnutne potrebujeme, aby sme vyhoveli zákonnej povinnosti pre vystavovanie a evidenciu daňových dokladov). Údaje užívateľov budeme spracovávať po dobu trvania zmluvného vzťahu a desať rokov od jej skončenia. Osobné údaje poskytnuté fyzickými osobami, ktoré prejavili záujem o odber našich noviniek (marketing, zasielanie newsletterov) a to v rozsahu meno, priezvisko, e-mailová adresu a telefónne číslo. V prípade, že prejavíte záujem o naše novinky, poskytujeme Vám možnosť vyjadriť dobrovoľný súhlas so spracovaním osobných údajov. Súhlas môže byť kedykoľvek odvolaný prostredníctvom odhlasovacieho odkazu, ktorý je v každej zaslanej správe. Vaše údaje budeme spracovávať po dobu, kedy budeme ponúkať tovar a služby (eshop) prostredníctvom stránky mihor.sk.

Cookies

Pri prechádzaní našich webových stránok zaznamenávame vašu IP adresu, ako dlho sa na stránke zdržíte a z ktorej stránky prichádzate. Používanie cookies pre meranie návštevnosti webu a prispôsobenie zobrazenie webových stránok vnímame ako svoj oprávnený záujem správcu, lebo veríme, že vďaka tomu vám môžeme ponúknuť ešte lepšie služby. Tieto údaje budeme spracovávať po dobu jedného roka. Cookies pre cielenie reklamy budú spracovávané len na základe vášho súhlasu. Naše webové stránky možno prechádzať aj v režime, ktorý neumožňuje zbieranie osobných údajov. Používanie cookies môžete na svojom počítači zakázať. Kontaktné údaje Ak sa na nás budete chcieť v priebehu spracovania obrátiť, môžete nás kontaktovať na tel. čísle 0911206577 alebo na e-mail: info@mihor.sk

Prehlásenie

Prehlasujeme, že ako správca vašich osobných údajov spĺňame všetky zákonné povinnosti vyžadované platnou legislatívou, najmä zákonom o ochrane osobných údajov a nariadením GDPR, a teda že: budeme spracovávať vaše osobné údaje len na základe platného právneho dôvodu, a to predovšetkým oprávneného záujmu, plnenie zmluvy, zákonnej povinnosti alebo udeleného súhlasu, plníme GDPR informačnú povinnosť ešte pred začatím spracovania osobných údajov, umožníme vám a budeme vás podporovať v uplatňovaní a plnení vašich práv podľa zákona o ochrane osobných údajov a GDPR S Vašimi osobnými údajmi budeme nakladať zodpovedne a v súlade s platnou slovenskou legislatívou. Pre spracovanie osobných údajov užívame automatizované aj neautomatizované prostriedky. Chránime osobné údaje v maximálnej možnej miere pomocou moderných technológií, ktoré zodpovedajú stupňu technického rozvoja. Prijali sme a udržiavame rôzne technické a organizačné opatrenia, ktoré zamedzujú zneužitiu, poškodeniu alebo zničeniu osobných údajov, najmä: Pre zabezpečenie serverov využívame SSL certifikát Mailové správy sú kontrolované na prítomnosť vírusov a ich obsah na phishing. Prístup k osobným údajom našich zákazníkov je možný len cez viacúrovňové prihlásenie kompetentných osôb. Osobné údaje, ktoré spracovávame, sprístupňujeme výhradne mojej osobe Peter Horváth, ktoré zabezpečuje administratívnu a technickú podporu pri prevádzke eshopu mihor.sk, prípadne iným subjektom len z dôvodu plnenia zákonných povinností (na účely prepravy a spracovávania účtovníctva). Je možné, že sa v budúcnosti rozhodneme využiť ďalšie aplikácie či spracovateľov, pre uľahčenie a skvalitnenie spracovania. Sľubujeme vám, že v takom prípade pri výbere budeme na spracovateľa klásť minimálne rovnaké nároky na zabezpečenie a kvalitu spracovania ako na nás.

Odovzdávanie dát mimo Európskej únie

Akékoľvek spracovanie osobných údajov bude uskutočnené na území EÚ.

Vaše práva v súvislosti so spracovaním osobných údajov

Ak ako správca spracovávame Vaše osobné údaje, máte právo sa na nás kedykoľvek obrátiť a uplatniť právo na prístup a opravu údajov, ktoré spracovávame. Ak máte pochybnosti o tom, že Vaše údaje spracovávame v súlade so zákonom, môžete nás požiadať o vysvetlenie, alebo o nápravu nevyhovujúceho stavu, najmä požadovať blokovanie, vykonanie opravy, doplnenie alebo likvidáciu osobných údajov, prípadne kompletné vymazanie týchto údajov (v súlade so zákonom). Spoločnosť Peter Horváth – MiHOR, ktorá prevádzkuje eshop mihor.sk, spracováva ako správca najmä kontaktné údaje odberateľov (meno, priezvisko, adresa, email, telefónne číslo), prípadne ďalšie údaje o odberateľoch, informácie o správaní odberateľov/u­žívateľov na stránke mihor.sk. V súvislosti s ochranou osobných údajov máte niekoľko práv. Ak budete chcieť niektoré z týchto práv využiť, prosím, kontaktujte nás prostredníctvom e-mailu: info@mihor.sk.

Máte právo na informácie, ktoré je naplnené touto informačnou stránkou so zásadami spracovania osobných údajov. Vďaka právu na prístup nás môžete kedykoľvek vyzvať na doloženie informácií, aké vaše osobné údaje spracovávame a prečo. Tieto informácie vám poskytneme v lehote 30 dní (rozsah a postup spracovania osobných údajov je popísaný aj na tejto informačnej stránke). Ak sa u vás niečo zmení alebo považujete akékoľvek svoje osobné údaje za neaktuálne alebo neúplné, máte právo na doplnenie a zmenu osobných údajov. Právo na obmedzenie spracovania môžete využiť, ak sa domnievate, že spracovávame vaše nepresné údaje, myslíte si, že vykonávame spracovanie nezákonne, ale nechcete všetky údaje vymazať alebo ak ste vzniesli námietku proti spracovaniu. Obmedziť môžete rozsah osobných údajov alebo účelov spracovania. (Napr. odhlásením z newslettera obmedzujete účel spracovania pre zasielanie obchodných oznámení) Právo na prenosnosť Ak by ste chceli svoje osobné údaje vziať a preniesť k niekomu inému, budeme postupovať rovnako ako pri využití práva na prístup – len s tým rozdielom, že vám informácie dodáme v strojovo čitateľnej podobe. Tu potrebujeme minimálne 30 dní na spracovanie vašej požiadavky.

Právo na výmaz (byť zabudnutý)

Vašim ďalším právom je právo na vymazanie (byť zabudnutý). Nechceme na vás zabudnúť, ale ak si to budete želať, máte na to právo. V takom prípade vymažeme všetky vaše osobné údaje zo svojho systému aj zo systému všetkých čiastkových spracovateľov a záloh. Na zabezpečenie práva na výmaz potrebujeme 60 dní. V niektorých prípadoch sme viazaní zákonnou povinnosťou, napr. musíme evidovať vystavené daňové doklady po lehotu stanovenú zákonom. V tomto prípade teda zmažeme všetky také osobné údaje, ktoré nie sú viazané iným zákonom. O dokončení výmazu vás budeme informovať na e-mail. Sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov Ak máte pocit, že s vašimi údajmi nezaobchádzame v súlade so zákonom, máte právo sa so svojou sťažnosťou kedykoľvek obrátiť na Úrad na ochranu osobných údajov. Budeme však radi, pokiaľ najprv budete o tomto podozrení informovať nás, aby sme s tým mohli niečo urobiť a prípadné pochybenie napraviť.

Mlčanlivosť

Dovoľujeme si Vás uistiť, že naši zamestnanci aj spolupracovníci, ktorí budú spracovávať Vaše osobné údaje, sú povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch a o bezpečnostných opatreniach, ktorých zverejnenie by ohrozilo bezpečnosť Vašich osobných údajov. Táto mlčanlivosť pritom trvá aj po skončení záväzkových vzťahov s nami. Bez vášho súhlasu nebudú vaše osobné údaje vydané žiadnej inej tretej strane.

Záverečné ustanovenia

Tieto všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy uzavretej medzi spoločnosťou mihor.sk a jej zákazníkom, a sú pre obe strany záväzné. Právne vzťahy založené kúpnou zmluvou sa budú riadiť ustanoveniami kúpnej zmluvy (t.j. záväznou objednávkou a potvrdením objednávky, prípadne individuálne dohodnutými podmienkami), ustanoveniami týchto všeobecných obchodných podmienok a príslušnými právnymi predpismi. Ustanovenia kúpnej zmluvy majú prednosť pred ustanoveniami týchto všeobecných obchodných podmienok a dispozitívnymi ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov.

Spoločnosť mihor.sk si vyhradzuje právo jednostranne meniť alebo dopĺňať tieto všeobecné obchodné podmienky. Akékoľvek zmeny týchto všeobecných obchodných podmienok nadobúdajú účinnosť dňom ich zverejnenia na internetovej stránke www.mihor.sk. Právne vzťahy vyplývajúce z kúpnej zmluvy sa spravujú vždy všeobecnými obchodnými podmienkami účinnými v čase záväznej objednávky tovaru.

Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 02.07.2014.

Prajeme Vám príjemné nakupovanie v našom obchode!